Swift Programlama Dilinde Nesne Yönelimli Programlama (OOP)

Yönetici
Swift programlama dili, Apple tarafından geliştirilen ve iOS, macOS, watchOS ve tvOS gibi platformlarda kullanılan bir programlama dilidir. Swift, modern, hızlı ve güçlü bir dildir ve nesne yönelimli programlama (OOP) prensiplerini benimser.
Bu makalede, Swift programlama dilinde nesne yönelimli programlama konusuna detaylı bir şekilde değineceğiz.

İçindekiler​

 1. Nesne Yönelimli Programlama Nedir?
 2. Swift Programlama Dilinde Sınıflar ve Nesneler
 3. Sınıfların Özellikleri
 4. İnheritance ve Polimorfizm
 5. Encapsulation ve Abstraction
 6. Hata Yakalama
 7. Protokoller ve Genişletmeler
 8. Neden Nesne Yönelimli Programlama Kullanmalıyız?
 9. Swift Programlama Dilinde Nesne Yönelimli Programlama Örnekleri
 10. Öğrenme Kaynakları

1. Nesne Yönelimli Programlama Nedir?​

Nesne yönelimli programlama (OOP), programlamada bir yaklaşım olarak kullanılır. Bu yaklaşımda, bir program birden fazla nesneyle çalışır. Her nesne birbirinden farklı özelliklere sahiptir ve farklı görevleri yerine getirir. Bu yaklaşım sayesinde, programlama daha modüler, daha organize ve daha sürdürülebilir hale gelir.

2. Swift Programlama Dilinde Sınıflar ve Nesneler​

Swift programlama dilinde, nesne yönelimli programlama sınıflar ve nesneler üzerinden gerçekleştirilir. Sınıflar, bir nesnenin özelliklerinin ve davranışlarının tanımlandığı bir kalıptır. Nesneler ise, bir sınıftan oluşturulan bir örnektir ve sınıfın özelliklerini ve davranışlarını miras alır.

3. Sınıfların Özellikleri​

Swift programlama dilinde sınıfların özellikleri şunlardır:
 • Özellikler: Bir sınıfın özellikleri, sınıfın değişkenleri veya sabitleri olarak tanımlanır.
 • İnitler: Bir sınıfın init'i, bir sınıf örneği oluşturulduğunda çalıştırılan özel bir metoddur.
 • Metodlar: Bir sınıfın metodları, sınıfın davranışlarını tanımlar.
 • Erişim Denetleyicileri: Swift programlama dilinde, sınıfın özellikleri ve metodları, public, private veya internal gibi erişim denetleyicileriyle tanımlanabilir.

4. İnheritance ve Polimorfizm​

Swift programlama dilinde, bir sınıf diğer bir sınıftan miras alabilir. Bu özellik, inheritance olarak adlandırılır. Miras alan sınıf, miras veren sınıfın özelliklerini ve metodlarını kullanabilir ve bunları değiştirebilir. Bu özellik, programlama kodlarının tekrarını önler ve daha organize bir kod yapısını sağlar.

Polimorfizm ise, miras veren sınıftan miras alan sınıfın, miras veren sınıfın metodlarını yeniden tanımlamasıdır. Bu özellik sayesinde, bir sınıfın aynı metodu farklı şekillerde kullanması mümkün hale gelir.

5. Encapsulation ve Abstraction​

Swift programlama dilinde, encapsulation ve abstraction prensipleri de nesne yönelimli programlama içinde kullanılır. Encapsulation, bir sınıfın özelliklerinin ve metodlarının dışarıdan erişilemez olmasıdır. Bu prensip, kodların güvenliğini sağlar ve değişime kapalı bir kod yapısı oluşturur.
Abstraction ise, bir sınıfın karmaşık yapılarından arındırılmış bir şekilde kullanılabilmesini sağlar. Bu prensip, kodun daha anlaşılır ve daha kolay bakım yapılabilir hale gelmesini sağlar.

6. Hata Yakalama​

Swift programlama dilinde, hata yakalama (error handling) da nesne yönelimli programlama içinde kullanılır. Hata yakalama, programın beklenmeyen bir şekilde sonlandığında, hata mesajları göstererek programın çalışmasına devam etmesini sağlar. Bu prensip, kodların daha güvenli hale gelmesini ve programlama hatalarının tespit edilmesini kolaylaştırır.

7. Protokoller ve Genişletmeler​

Swift programlama dilinde, protokoller ve genişletmeler de nesne yönelimli programlama içinde kullanılır. Protokoller, bir sınıfın uyması gereken kuralları belirler. Bu özellik, farklı sınıfların aynı protokolleri uygulamasını sağlar.
Genişletmeler ise, bir sınıfın özelliklerini veya metodlarını genişletmek için kullanılır. Bu özellik, kodların daha okunaklı ve daha anlaşılır hale gelmesini sağlar.

8. Neden Nesne Yönelimli Programlama Kullanmalıyız?​

Nesne yönelimli programlama, kodların daha modüler, daha organize ve daha sürdürülebilir olmasını sağlar. Bu özellikler, daha büyük ölçekli projelerde kodların yönetilmesini kolaylaştırır.
Nesne yönelimli programlama, aynı zamanda kodların daha güvenli ve daha kolay bakım yapılabilir hale gelmesini sağlar. Bu özellikler, programlama hatalarının tespit edilmesini kolaylaştırır ve kodların daha güvenli hale gelmesini sağlar.

9. Swift Programlama Dilinde Nesne Yönelimli Programlama Örnekleri​

Swift programlama dilinde, nesne yönelimli programlama örnekleri şunlardır:
 • Bir banka hesap uygulaması: Bu uygulama, müşterilerin hesaplarını kontrol etmelerine ve para transferlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlar. Hesaplar, bir sınıf olarak tanımlanır ve müşteri bilgileri ve hesap bakiyeleri gibi özellikleri içerir.
 • Bir oyun uygulaması: Bu uygulama, bir oyun karakterinin özelliklerini ve davranışlarını içerir. Karakter, bir sınıf olarak tanımlanır ve karakterin gücü, hızı ve sağlık seviyesi gibi özellikleri içerir.
 • Bir öğrenci takip uygulaması: Bu uygulama, bir öğrencinin notlarını ve devamsızlık bilgilerini takip etmesine olanak sağlar. Öğrenci, bir sınıf olarak tanımlanır ve notları ve devamsızlık bilgileri gibi özellikleri içerir.

10. Öğrenme Kaynakları​

Swift programlama dilinde nesne yönelimli programlama öğrenmek isteyenler için birçok kaynak bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:
 • Swift Kitapları: Swift programlama dili hakkında yazılmış birçok kitap bulunmaktadır. Bu kitaplar, nesne yönelimli programlama konusunda da detaylı bilgi içerir.
 • Online Kurslar: Udemy, Coursera ve Codecademy gibi online platformlarda nesne yönelimli programlama hakkında kurslar bulunmaktadır.
 • Youtube Videoları: Youtube'da birçok nesne yönelimli programlama hakkında video bulunmaktadır.

Sonuç​

Nesne yönelimli programlama, Swift programlama dilinde oldukça önemli bir konudur. Bu yaklaşım, kodların daha modüler, daha organize ve daha sürdürülebilir hale gelmesini sağlar. Swift programlama dilinde, sınıflar ve nesneler üzerinden nesne yönelimli programlama gerçekleştirilir ve bu yaklaşım sayesinde, programlama daha güvenli ve daha kolay bakım yapılabilir hale gelir.

Sıkça Sorulan Sorular​

 1. Nesne yönelimli programlama nedir? Nesne yönelimli programlama, programlama dillerinde kullanılan bir programlama yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda, programlar sınıflar ve nesneler aracılığıyla oluşturulur. Bu yaklaşım, kodların daha modüler, daha organize ve daha sürdürülebilir hale gelmesini sağlar.
 2. Swift programlama dilinde nesne yönelimli programlama nasıl kullanılır? Swift programlama dilinde, nesne yönelimli programlama sınıflar ve nesneler kullanılarak gerçekleştirilir. Sınıflar, özellikler ve metodlar içeren yapılardır. Nesneler ise, bu sınıflardan oluşturulan örneklerdir. Nesne yönelimli programlama özellikleri arasında miras alma, çok biçimlilik, kapsülleme ve soyutlama gibi temel özellikler bulunur.
 3. Nesne yönelimli programlama kullanmanın avantajları nelerdir? Nesne yönelimli programlama kullanmanın birçok avantajı vardır. Bu avantajlar arasında kodların daha modüler, daha organize ve daha sürdürülebilir hale gelmesi, kodların daha okunaklı ve anlaşılır hale gelmesi, kodların daha güvenli hale gelmesi, kodların daha kolay bakım yapılabilir hale gelmesi gibi özellikler bulunur.
 4. Swift programlama dilinde nesne yönelimli programlama özellikleri nelerdir? Swift programlama dilinde nesne yönelimli programlama özellikleri arasında miras alma, çok biçimlilik, kapsülleme ve soyutlama gibi temel özellikler bulunur. Miras alma sayesinde, bir sınıfın özelliklerini ve metodlarını başka bir sınıfın kullanabilmesi mümkün hale gelir. Çok biçimlilik, bir sınıfın özelliklerini ve metodlarını değiştirebilmesi özelliğini içerir. Kapsülleme ise, bir sınıfın özelliklerinin ve metodlarının dışarıdan erişilemez olmasıdır. Soyutlama ise, bir sınıfın karmaşık yapılarından arındırılmış bir şekilde kullanılabilmesini sağlar.
 5. Nesne yönelimli programlama öğrenmek için hangi kaynaklar kullanılabilir? Nesne yönelimli programlama öğrenmek isteyenler için, Swift programlama dilinde birçok kaynak bulunmaktadır. Kitaplar, online kurslar ve Youtube videoları gibi birçok kaynak, nesne yönelimli programlama hakkında detaylı bilgi içermektedir.
 6. Nesne yönelimli programlama, diğer programlama yaklaşımlarından ne gibi farklılıklar gösterir? Nesne yönelimli programlama, diğer programlama yaklaşımlarından farklılıkları gösterir. Nesne yönelimli programlama yaklaşımında, programlar nesne ve sınıflar aracılığıyla oluşturulur. Bu yaklaşımda, veriler ve işlevler bir arada tutulur. Diğer programlama yaklaşımlarında ise, veriler ve işlevler ayrı ayrı tutulur.
 7. Swift programlama dilinde nesne yönelimli programlama kullanarak hangi tür uygulamalar geliştirilebilir? Swift programlama dilinde nesne yönelimli programlama kullanarak birçok tür uygulama geliştirilebilir. Örneğin, bir banka hesap uygulaması, bir oyun uygulaması veya bir öğrenci takip uygulaması gibi birçok farklı uygulama, nesne yönelimli programlama kullanılarak geliştirilebilir.
 8. Nesne yönelimli programlama kullanarak kodların daha güvenli hale gelmesi nasıl sağlanır? Nesne yönelimli programlama kullanarak kodların daha güvenli hale gelmesi sağlanır çünkü nesne yönelimli programlama özellikleri arasında kapsülleme ve soyutlama gibi özellikler bulunur. Bu özellikler, kodların dışarıdan erişilemez olmasını sağlar ve böylece kodların güvenliği artar.
 9. Swift programlama dilinde nesne yönelimli programlama kullanmak kodların daha okunaklı hale gelmesini nasıl sağlar? Swift programlama dilinde nesne yönelimli programlama kullanmak kodların daha okunaklı hale gelmesini sağlar çünkü nesne yönelimli programlama yaklaşımı, kodların daha modüler, daha organize ve daha sürdürülebilir hale gelmesini sağlar. Bu da kodların daha okunaklı hale gelmesini sağlar.
 10. Nesne yönelimli programlama kullanarak yazılan kodlar, büyük ölçekli projelerde nasıl daha sürdürülebilir hale getirilebilir? Nesne yönelimli programlama kullanarak yazılan kodlar, büyük ölçekli projelerde daha sürdürülebilir hale getirilebilir. Bu, kodların daha modüler, daha organize ve daha sürdürülebilir hale gelmesi sayesinde mümkün olur. Kodların modüler olması, kodların ayrı parçalardan oluştuğu anlamına gelir. Bu parçalar, birbirinden bağımsız olarak geliştirilebilir ve böylece kodların bakımı ve geliştirilmesi kolaylaşır.
 
Üst