Ruby ile Saat Uygulaması: Adım Adım Nasıl Yapılır?

Yönetici

Giriş​

Ruby, oldukça popüler bir açık kaynak kodlu programlama dilidir. Sade, basit ve esnek bir sözdizimine sahip olan Ruby, birçok projede kullanılmaktadır. Bu makalede, Ruby dilini kullanarak bir saat uygulaması geliştirmeyi adım adım öğreneceksiniz.

Adım 1: Saat Değişkenini Tanımlama​

Saat uygulamasında, öncelikle saat değişkenini tanımlamamız gerekiyor. Bu değişken, zamanı temsil edecek. Saat değişkenini tanımlamak için aşağıdaki kodu kullanabiliriz:

Ruby:
saat = Time.new

Bu kod, anlık zamanı elde etmek için Ruby'nin built-in Time sınıfını kullanır.

Adım 2: Zaman Fonksiyonunu Kullanma​

Saat değişkenimizi tanımladıktan sonra, Ruby dilinin zaman fonksiyonunu kullanarak anlık zamanı elde edebiliriz. Zaman fonksiyonu, Time sınıfı ile birlikte kullanılır ve anlık zamanı saniye cinsinden verir.

Ruby:
saat = Time.now

Adım 3: Saat Değerlerini Ayarlama​

Anlık zamanı elde ettikten sonra, saat değerlerini ayarlamak için kullanacağımız birkaç yöntemimiz olacak. Bunlar arasında, strftime yöntemi ile saat değerlerini biçimlendirme ve localtime yöntemi ile yerel zaman dilimine göre saat değerlerini ayarlama bulunur.

strftime Yöntemi​

strftime yöntemi, zaman değerlerini biçimlendirmek için kullanılır. Bu yöntemi kullanarak saat değerlerini istediğimiz formatta ayarlayabiliriz. Örneğin, saat değerlerini "saat:dakika:saniye" şeklinde ayarlamak için şu kodu kullanabiliriz:

Ruby:
saat_degerleri = saat.strftime("%H:%M:%S")

localtime Yöntemi​

localtime yöntemi, yerel zaman dilimine göre saat değerlerini ayarlamak için kullanılır. Bu yöntemi kullanarak, sistemimizin yerel saatini elde edebilir ve saat değerlerimizi buna göre ayarlayabiliriz. Örneğin, şu kodu kullanarak yerel zaman diliminde saat değerlerimizi ayarlayabiliriz:

Ruby:
saat = Time.new.localtime

Adım 4: Kullanıcıya Saati Gösterme​

Saat değerlerini ayarladıktan sonra, kullanıcıya saat uygulamasını göstermek için birkaç yöntemimiz bulunur. Bunlar arasında, puts yöntemi ile saat uygulamasını ekrana yazdırma ve sleep yöntemi ile saat uygulamasını belirli bir süre boyunca bekletme bulunur.

Puts Yöntemi​

Puts yöntemi, verilen metni ekrana yazdırmak için kullanılır. Bu yöntemi kullanarak, saat uygulamamızı ekrana yazdırabiliriz. Örneğin, şu kodu kullanarak saat uygulamasını ekrana yazdırabiliriz:

Ruby:
puts "Şu an saat #{saat_degerleri}"

Sleep Yöntemi​

Sleep yöntemi, belirli bir süre boyunca programın durmasını sağlar. Bu yöntemi kullanarak, saat uygulamamızı belirli bir süre boyunca ekranda tutabiliriz. Örneğin, şu kodu kullanarak saat uygulamasını 5 saniye boyunca ekranda tutabiliriz:

Ruby:
sleep 5

Adım 5: Uygulamayı Tamamla​

Saat uygulamasını tamamlamak için, yukarıdaki adımları birleştirmemiz gerekiyor. Aşağıdaki kod, tüm adımların birleştirildiği bir örnek uygulama göstermektedir:

Ruby:
saat = Time.now
saat = saat.localtime
saat_degerleri = saat.strftime("%H:%M:%S")
puts "Şu an saat #{saat_degerleri}"
sleep 5
puts "5 saniye sonra saat #{saat_degerleri}"

Bu kod, saat uygulamasını geliştirmek için tüm adımları birleştirir ve sonuç olarak ekrana şu mesajları yazdırır:

Ruby:
Şu an saat 14:56:22
5 saniye sonra saat 14:56:22

Sonuç​

Bu makalede, Ruby dilini kullanarak bir saat uygulaması geliştirmeyi adım adım öğrendik. Ruby dilinin esnek sözdizimi sayesinde, bu uygulamayı kolaylıkla geliştirebildik. Bu örneği kullanarak Ruby dilini daha iyi öğrenebilir ve farklı projelerde de kullanabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular​

 1. Ruby ile saat uygulaması geliştirmek için hangi yöntemleri kullanabilirim?
  • Ruby dilinin built-in Time sınıfını kullanarak saat değişkenini tanımlayabilir, zaman fonksiyonunu kullanarak anlık zamanı elde edebilir, strftime yöntemi ile saat değerlerini biçimlendirebilir ve localtime yöntemi ile yerel zaman dilimine göre saat değerlerini ayarlayabilirsiniz.
 2. Saat uygulamasını ekrana nasıl yazdırabilirim?
  • Saat uygulamasını ekrana yazdırmak için puts yöntemini kullanabilirsiniz. Bu yöntem, verilen metni ekrana yazdırır.
 3. Saat uygulamasını belirli bir süre boyunca ekranda tutmak için ne yapabilirim?
  • Saat uygulamasını belirli bir süre boyunca ekranda tutmak için sleep yöntemini kullanabilirsiniz. Bu yöntem, belirtilen süre boyunca programın durmasını sağlar.
 4. Ruby dilini öğrenmek için nereden başlayabilirim?
  • Ruby dilini öğrenmek için Ruby'nin resmi web sitesindeki belgeleri okuyabilirsiniz. Ayrıca, Ruby ile ilgili kitaplar, online dersler ve videolar da mevcuttur.
 5. Ruby dilini kullanarak hangi projeler geliştirebilirim?
  • Ruby dilini kullanarak web uygulamaları, oyunlar, mobil uygulamalar, veri analizi araçları ve daha birçok proje geliştirebilirsiniz.
 
Üst